!!! REGULAMIN !!!

1. W salach nie spożywamy posiłków.
2. Wszelkie napoje powinny znajdować się w miejscach do tego przeznaczonych (czyli stoliki).
3. Zabrania się stawiania napojów czy jakichkolwiek płynów na wzmacniaczach bez względu na to czy są zakręcone czy nie.
4. W salach jak i na terenie całego budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych.
5. Wszelkie awarie i usterki użytkownicy powinni niezwłocznie zgłaszać obsłudze.
6. Wzmacniacze przed włączeniem i wyłączeniem powinny zostać ściszone.
7. Użytkownicy sali prób zobowiązani są do pokrycia kosztów nieprawidłowego korzystania z sali oraz sprzętu.
8. W salach obowiązuje zakaz strojenia perkusji (zajmuje się tym obsługa studia).
9. Użytkowników sali prób obowiązuje utrzymywanie porządku w pomieszczeniach w trakcie trwania próby.
10. Próby zaczynają się i kończą (opuszczeniem sali) o umówionej godzinie, by kolejny zespół mógł rozpocząć punktualnie.
11. Rezerwacja sali odbywa się telefonicznie, smsowo, mailowo bądź przez formularz kontaktowy.
12. Próby należy odwoływać najpóźniej na 48 godz. przed terminem.
Odwołanie próby tego samego dnia bądź nie stawienie się w umówionym terminie, wiąże się z opłaceniem zamówionej próby w 100%.
13. Rezerwacja próby wiąże się z akceptacją powyższego regulaminu.

google+ Panika

facebook Panika

twitter Panika